Uprawnienia

Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia
Dyplom ukończenia kursu masażu klasycznego
Dyplom ukończenia kursu masażu klasycznego
Dyplom ukończenia kursu masażu leczniczego II stopnia
Dyplom ukończenia kursu masażu leczniczego II stopnia
Dyplom ukończenia kursu masażu leczniczego III stopnia
Dyplom ukończenia kursu masażu leczniczego III stopnia